Danh mục sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Đoàn Văn Bộ
Giám Đốc
0989 660 988 - 0969 352 388

Sản Phẩm Chính

Lót cạp thun
Lót cạp thun
Lót cạp thun
Lót cạp thun
Lót cạp thun
Lót cạp thun
Lót cạp thun
Lót cạp thun
Dây đai dệt
Dây đai dệt
Dây đai dệt
Dây đai dệt
Lé áo
Lé áo
Vải lót túi
Vải lót túi
Lé áo
Lé áo
Lé áo
Lé áo
Lé áo
Lé áo
Mex có keo
Mex có keo
Lót cạp quần
Lót cạp quần
Lót cạp quần
Lót cạp quần
Mex không keo
Mex không keo
Mex có keo
Mex có keo
Sợi lé áo
Sợi lé áo
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Vải lót túi
Vải lót túi
Mex dựng
Mex dựng
Mex vải
Mex vải
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Bọc viền
Bọc viền
Bọc viền
Bọc viền
Lé áo
Lé áo
Vải lót túi
Vải lót túi
Nhãn quần áo
Nhãn quần áo
Nhãn quần áo
Nhãn quần áo
Lót cạp thun
Lót cạp thun